https://www.high-endrolex.com/33
https://www.high-endrolex.com/33
Distribuce a výroba veterinárních léčiv | Nutraceutika a.u.v. | Komvet s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/33

Komvet s.r.o. - Distribuce a výroba léčiv, zdravotní kosmetiky a doplňků stravy.

zelená linka
800 158 345
úvod    |    mapa stránek    |    tisková verze
 
 
obrazek151
pomocny

Výjimečné doplňkové krmivo pro hospodářská zvířata

Moderní nutraceutikum s hepatoprotektivním,

imunostimulačním a přírodně protivirovým efektem

 

Novinka!

Unikátní technologie ? molekulární aktivace

výrazně zesiluje antioxidační aktivitu složek

 • Výrazná stimulace produkce
 • Ochrana a podpora funkce jater, obnova a nárůst imunity
 • Výrazná pomoc v prevenci virových onemocnění
 • Zlepšuje reprodukční parametry, zlepšuje kvalitu mleziva, snižuje výskyt poporodních komplikací
 • Optimálně vybranými antioxidanty rychle vyvazuje nežádoucí volné radikály z organismu
 • Stimuluje tvorbu Glutathionu v játrech, zvyšuje odolnost
 • Extrakt z kořene lékořice ? glycyrrhizin poprvé použit jako dietetikum u zvířat
 • Zlepšuje konverzi krmiv, přírůstky brojlerů a prasat, dojivost a snášku vajec až o 15%
 • Zvláště vhodný u narozených mláďat v prvních třech týdnech pro rozvoj imunity
 • Zlepšuje kvalitu masa a mléka
 • Snižuje morbiditu a mortalitu mláďat, urychluje rekonvalescenci
 • Určeno pro všechny kategorie hospodářských zvířat

 

Preventivní aplikace = výrazné snížení nemocnosti

 

Co obsahuje VIUSID VET společnosti Catalysis?

Imunomodulátory: Arginin, Glycin, Kyselina glycyrrhizinová, Kalcium pantothenát, Zinek

Hepatoprotektiva: Kyselina listová, Kyselina glycyrrhizinová, Vitamín B6

Vitaminy: B6, B12, Kyselina askorbová

Antioxidanty: Kyselina jablečná, Kyselina askorbová, Kyselina glycyrrhizinová

Antianemika: Kyselina listová, Vitamín B6 a B12

Biokatalyzátory: Pantothenát zinku, Pantothenát kalcia

Prevence viróz: Kyselina jablečná, Kyselina glycyrrhizinová, Glukosamin, Kyselina ascorbová

Protizánětlivý efekt: Kyselina glycyrrhizinová, Glucosamin

 

Přípravek je vyráběn nejmodernější technologií MOLEKULÁRNÍ AKTIVACE

Tato unikátní biotechnologická metoda byla vyvinuta výzkumnými týmy v Madridu a především:

Výrazně zvyšuje kapacitu antioxidantů ? potvrzeno studií ORAC

Zesiluje biologickou aktivitu a účinnost všech komponent

Molekulová struktura látek zůstává zachována

 

Obecná dávka:              1,5 ml VIUSIDU VET roztok na 10 kg ž.hm. denně rozdělit do dvou dávek

                                   1,5 g VIUSIDU VET prášek na 10 kg ž.hm. denně rozdělit do dvou dávek

 

 

NEČEKEJTE, AŽ VÁS PTAČÍ CHŘIPKA PŘEKVAPÍ

 

Chov nosnic, rodičovské chovy hrabavé a vodní drůbeže

Dávkování:  1 kg / 1 tunu krmiva nebo 1 l / 1000 l pitné vody nebo 150ml (150g) na tunu hmotnosti zástavu

Doba aplikace:   7 - 21 dnů v průběhu kritických období, 1 týden před a 1 týden po přesunu

1 týden před a 3 týdny po vakcinaci, zlepšuje imunitní odezvu nárůstem protilátek

Výhody:                  

¨        lepší konverze krmiva (8%)

¨        nižší mortalita (30%)

¨        prevence viróz

¨        lepší imunita a pokles nemocnosti

¨        lepší ochrana jater

¨        vyšší snáška vajec, zvýšení kvality, velikosti i kvantity

 

Odchov hrabavé a vodní drůbeže

Dávkování:   0,5 -1 kg / 1 tunu krmiva nebo  0,5 - 1 l / 1000 l pitné vody

                 (zpřesnění provést dle aktuální hmotnosti zástavu a spotřeby vody)

Doba aplikace:  obvykle do 2/3 výkrmu

Výhody:

¨        zlepšení konverze krmiva (10%)

¨        snížení nemocnosti

¨        nižší mortalita (až 30%)

¨        lepší imunita a vyšší protilátky po vakcinacích

¨        zlepšení funkce jater

¨        vyšší denní přírůstky hmotnosti (8 ? 15%)

¨        minimalizace spotřeby antibiotik

 

NEČEKEJTE, AŽ VÁS PTAČÍ CHŘIPKA PŘEKVAPÍ


Kdy VIUSID VET v chovu nasadit

 1. Ohrožení ptačí chřipkou

¨        chov se nachází v blízkosti ohniska ptačí chřipky případně přímo v ochranném pásmu

¨        chov bezprostředně sousedí s lokalitou zvýšeného pohybu rizikového divokého ptactva

¨        v chovu drůbeže s venkovním výběhem a možností kontaktu s  infikovaným trusem

¨        ve smíšených chovech hrabavé a rizikové vodní drůbeže

¨        preventivní aplikace v chovech s tisícovými koncentracemi, kde by hrozily vysoké finanční ztráty

¨        u cennějšího rodičovského a chovatelského materiálu s možnými nenahraditelnými ztrátami

  

Dobu aplikace je potřeba zvážit s ohledem na závažnost a trvání rizika infekce chřipky v lokalitě!

 

2. Indikace spojené se zhoršeným zdravotním stavem a tím zhoršenými parametry užitkovosti

¨        snížená imunita v důsledku imunosuprese (subklinické virózy, mykotoxiny, stres, deficity výživy)

¨        horší kvalita jednodenních kuřat, krůťat, housat či kachňat, nízká hladina mateřských protilátek

¨        narušení činnosti jater, zhoršený metabolismus, projevující se nevyrovnaností turnusu,  zvýšenou nemocností

a vyššími ztrátami úhynem a konfiskací, neuspokojivým přírůstkem a zhoršenou konverzí krmiva

¨        při riziku vzniku stresu zhoršenou kvalitou krmiva (plísně!) a narušeným mikroklimatem stáje

¨        pokles snášky, zhoršená kvalita vajec, neuspokojivá reprodukce a zvýšená embryonální mortalita, nízká hmotnost

a zvýšené ztráty jednodenních mláďat. 

 

Chov skotu

Dávkování:    individuálně: kráva:  40- 100 ml / kus / den ve dvou dávkách do krmiva nebo nápoje

                                   tele: 10 ml / kus / den ve dvou dávkách do mléka nebo nápoje

Doba aplikace:   kráva:    14 - 21 dnů před porodem a 14 dnů po narození telat

tele:       7 - 21 dnů po narození, při horším zdravotním stavu minimálně 14 dnů

Výhody:

¨        zvýšení dojivosti (až o 15%)

¨        snížení buněčných elementů v mléce (až o 50%), pokles mastitid

¨        snížení novorozenecké mortality (až 30%)

¨        snížení perinatálních onemocnění

¨        pokles spotřeby antibiotik (až o 80%)

¨        zlepšení reprodukčních parametrů

¨        snížení výskytu poporodních komplikací

¨        zlepšení imunity a podpora funkce jater

¨        zvýšení přírůstků u telat

¨        nižší výskyt průjmů a virových chorob u telat

 

Chov prasat

Dávkování:     1 l / 1000 l pitné vody nebo 1 kg / 1 tunu krmiva nebo 1,5 ml na 1kg ž. hm. a den

Prasnice:  20-30 ml/kus/den

Prasničky:  15-20 ml/kus/den

Selata narozená: 1.5 ml na 10 kg ž. hm denně, naředit rehydratačním přípravkem

Selata předvýkrm: 1,5 ml na 10 kg ž. hm. 

Výkrm prasat: 1 l / 1000 l pitné vody nebo 1 kg / 1 tunu krmiva

Doba aplikace:    14 dnů před porodem a 14 dnů po narození selat nebo do 2/3 výkrmu

Výhody:

¨        snížení novorozenecké mortality

¨        snížení perinatálních onemocnění

¨        pokles spotřeby antibiotik

¨        zlepšení reprodukčních parametrů

¨        snížení výskytu poporodních komplikací

¨        podpora funkce jater a zlepšení imunity

¨        snížení průjmových a virových chorob

¨        zvýšení přírůstků a zlepšení konverze krmiva

 

Chov koní

Dávkování:              Dospělý kůň, klisna: 40 - 100 ml / kus / den ve dvou dávkách do nápoje          

Hříbě:  10 - 15 ml / kus / den ve dvou dávkách do nápoje

Doba aplikace:        Klisna:  15 ?30 dnů před porodem a po porodu  

Hříbě:  7 - 21 dnů po narození             

Výhody:

¨        podpora funkce jater a zlepšení imunity

¨        prevence viróz u hříbat

¨        zlepšení vitality     

¨        podpora klasické léčby u problematických onemocnění     

 

Chov králíků

Dávkování:             0,5 - 1 l / 1000 l vody nebo 0,5 - 1 kg / 1 tunu krmiva

                           (zpřesněné provést dle aktuální hmotnosti zástavu a spotřeby vody)

Doba aplikace:        do 2/3 výkrmu

 Výhody:

¨        zlepšení konverze krmiva

¨        snížení nemocnosti

¨        nižší mortalita (až o 30%)

¨        zlepšení funkci jater

¨        zvýšení denních přírůstků hmotnosti (o 8 ? 15%)

¨        zlepšení kvality masa a srsti

¨        minimalizace spotřeby antibiotik

 

Chov ryb

 Dávkování:              1 l / 1000 l vody nebo 1 kg / 1 tunu krmiva

 Doba aplikace:        Po dobu produkčního cyklu

 Výhody:

¨        snižuje mortalitu a morbiditu larev a plůdku

¨        zlepšuje funkci jater a asimilaci živin

¨        povzbuzuje chuť a zlepšuje konverzi krmiva 

¨        posiluje imunitní systém a blokuje replikaci virů

¨        zvyšuje produktivitu a zvyšuje přírůstky (až o 30%) v rámci celého výrobního procesu

¨        efektivní proti WSS, ISA, IMN, EMS, IPN a dalším infekcím

 

Preventivní aplikace = výrazné snížení nemocnosti

obrazek150
pomocny
obrazek150
pomocny
Komvet s.r.o. s.r.o.
 Sadová 576
 675 21 Okříšky

Telefon: 568 870 263, 568 870 409,

Telefon: 800 158 345, Mobil: 602 748 00 

e-mail: komvet@komvet.cz

 Pracovní doba:  Po - Čt  6.30 - 17.00
   Pá        6.30 - 14.00

edited by n.e.s.p.i.

https://www.high-endrolex.com/33
https://www.high-endrolex.com/33